Aardlek vs Kortsluiting: Watis het verschil?

Een aantal elektrische problemen kan hetzelfde symptoom veroorzaken: een stroomkring die plotseling uitvalt en ervoor zorgt dat lampen en apparaten niet meer werken. Twee nauw verwante situaties die dit probleem kunnen veroorzaken zijn kortsluiting en aardlek. Er bestaat nogal wat verwarring over het precieze verschil tussen deze toestanden, en zelfs professionele elektriciens zijn het soms niet eens over de precieze definities.

Wat veroorzaakt een elektrische kortsluiting?

Wat is een aardlek?

Een elektrisch systeem kan te maken krijgen met een aantal verschillende soorten storingen, gedefinieerd als elke abnormale stroom van elektriciteit. Een aardlek is een type fout waarbij het onbedoelde pad van de wegvloeiende elektrische stroom rechtstreeks naar de aarde (naar de grond) loopt. Ook hier is er sprake van “kortsluiting”, in die zin dat de stroom de bedrading van het circuit heeft omzeild, zodat een aardlek technisch kan worden gedefinieerd als een vorm van kortsluiting. En, zoals bij elke kortsluiting, is het onmiddellijke gevolg een plotselinge vermindering van de weerstand waardoor de stroom ongehinderd kan stromen. Net als bij andere kortsluitingen zorgt een aardlek ervoor dat de stroomonderbreker doorslaat als gevolg van de ongecontroleerde stroom.

Maar voor een elektricien wordt een aardlek over het algemeen gedefinieerd als de situatie waarin een hete draad contact maakt met de aardedraad of een geaard gedeelte van het systeem, zoals een metalen elektriciteitskast. Elektriciens zien een aardlek dan ook als iets anders dan kortsluiting, hoewel een elektrotechnicus dit enigszins anders zou zien.

Het grootste gevaar van een aardlek schuilt in de kans op een schok als iemand toevallig in contact komt met de weg van de minste weerstand naar de aarde. Daarom is het gevaar van een schok veel groter in situaties waarin iemand op de grond staat of in een vochtige omgeving.

Bescherming tegen aardfouten wordt geboden door stroomonderbrekers die uitschakelen als de stroom plotseling toeneemt, en door een systeem van aardingsdraden in de circuits die een directe weg terug naar de aarde bieden als de stroom buiten de vastgestelde bedrading van het circuit afdwaalt. Er zijn ook aardlekschakelaars die kunnen worden gebruikt in situaties waar de kans op aardfouten bijzonder groot is, zoals buiten, in de buurt van sanitair en op locaties onder de grond.

Wat is een kortsluiting?

Een kortsluiting is een elektrische stroom die buiten het bedoelde circuit loopt met weinig of geen weerstand tegen die stroom. De gebruikelijke oorzaak is dat blanke draden elkaar raken of dat draadverbindingen zijn losgeraakt. Het onmiddellijke gevolg is dat er plots een grote hoeveelheid stroom begint te vloeien. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de stroomonderbreker doorslaat, waardoor alle stroom onmiddellijk stopt. Deze toestand staat bekend als een “kortsluiting” omdat de stroom de volledige bedrading omzeilt en via een kortere weg onmiddellijk naar de bron terugvloeit.

Voor elektriciens wordt een kortsluiting gewoonlijk gedefinieerd als een situatie waarin een hete draad contact maakt met een neutrale draad, bijvoorbeeld wanneer een hete draad losraakt van zijn aansluiting en contact maakt met de neutrale draad.

Kortsluiting kan optreden wanneer de isolatie van draden smelt en blanke draden blootlegt. Het grootste gevaar van kortsluiting is dat er vonken ontstaan wanneer de elektrische stroom van een hete draad naar een nulleider springt. Deze situatie kan gemakkelijk brand veroorzaken. Kortsluiting kan ook optreden in de bedrading van afzonderlijke apparaten, zoals lampen of andere insteekapparaten. Gerafelde of anderszins beschadigde verlengsnoeren of netsnoeren kunnen ook kortsluiting veroorzaken.

De bescherming tegen kortsluiting wordt meestal geboden door stroomonderbrekers, die het circuit uitschakelen wanneer de stroom op een ongecontroleerde manier begint te stromen. Een speciaal type stroomonderbreker, een arc-fault circuit interrupter (AFCI), wordt nu algemeen gebruikt. Deze detecteert vonken en schakelt de stroom uit nog voordat de stroom de stroomonderbreker overbelast.

The Spruce / J. R. Bee

Wanneer het een aardlek of een kortsluiting is

Zowel kortsluiting als aardlek kunnen optreden als u de stroomtoevoer naar het circuit niet uitschakelt voordat u eraan gaat werken. Blote draden kunnen onvermijdelijk de verkeerde plaatsen raken: De hete draad aan de neutrale draad betekent een kortsluiting die vonken veroorzaakt; hete draad aan aardedraad, of aan geaarde metalen doos betekent aardfout en mogelijke schok. Om deze ernstige problemen te voorkomen, moet u het circuit altijd uitschakelen voordat u aan een deel ervan begint te werken.

Veel voorkomende oorzaken van aardfouten

 • Water dat in een elektriciteitskast lekt, kan een aardfout veroorzaken, omdat water elektriciteit geleidt.
 • Gesleten hete draden of hete draden die niet volledig in hun aansluitklemmen zitten, kunnen in contact komen met aardedraden of aardingsinrichtingen of -dozen.
 • Gereedschap of apparaten zonder goede isolatie kunnen een aardlek veroorzaken als defecte bedrading ervoor zorgt dat er stroom rechtstreeks naar de aarde vloeit. Wanneer u buiten of onder de grond werkt, moet u altijd de stekker van het gereedschap in een aardlekschakelaar steken of verlengsnoeren met aardlekschakelaar gebruiken.

Voorkomende oorzaken van kortsluiting

 • Een losse verbinding op een van de twee draden in een lasdoos of wandcontactdoos kan kortsluiting veroorzaken.
 • Een kortsluiting kan ontstaan wanneer een draad van een aansluitpunt op een elektrisch apparaat, zoals een stopcontact, afglijdt. Wanneer deze een andere draad raakt, ontstaat kortsluiting.
 • Een apparaat kan een intern bedradingsprobleem hebben, waardoor een hete draad en een neutrale draad elkaar per ongeluk raken.
 • Insecten of knaagdieren kunnen de draadisolatie doorknaagden en zo kortsluiting veroorzaken tussen twee draden in een kabelbundel.
Grondfout
 • Beschermen met uitgeschakelde stroomonderbreker/GFCI uitgangen

 • Voorkomen door aardlekapparatuur te testen

 • Controleer op versleten draadisolatie

Kortsluiting
 • Beschermen met uitschakelautomaten/AFCI-apparaten

 • Voorkomen door stopcontacten ouder dan 15 jaar te updaten

 • Het onderhoud van stroomonderbrekers jaarlijks uitvoeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *