Alcohol en borstkanker: Australiërs moeten dit weten

Eén op de vijf gevallen van borstkanker houdt verband met alcoholgebruik.1

Nauwelijks 19% van de Australiërs is zich bewust van het verband tussen alcoholgebruik en borstkanker, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Centre for Behavioural Research van de Cancer Council of Victoria. Dit verband is significant.2

Alcohol is ook een significante risicofactor voor zeven andere soorten kanker, en dit risico neemt toe naarmate de alcoholconsumptie toeneemt (hoe meer je drinkt).

Australiërs moeten zich bewust zijn van deze risico’s, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Australiërs moeten de feiten over alcohol en kanker kennen

Alcohol is legaal en het is de meest gebruikte drug in Australië.

Mensen boven de 18 jaar kiezen zelf of ze alcohol gebruiken of niet.

Consumenten van welk product dan ook moeten zich volledig bewust zijn van de risico’s die eraan verbonden zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Nu uit onderzoek blijkt dat veel Australiërs niet alle feiten over alcohol en kanker kennen, hoe kan iemand dan nauwkeurig de risico’s afwegen?3,4

De feiten over alcohol en kanker zijn voor iedereen relevant. Kanker zal het leven van de meeste Australiërs op de een of andere manier beïnvloeden, of ze nu zelf de strijd met de ziekte aangaan of een vriend of familielid steunen in hun strijd.

Borstkanker alleen al – een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen – zal in 2020 bij naar schatting 19.807 Australische vrouwen en 167 Australische mannen worden gediagnosticeerd.5

Dankzij de inspanningen van een groot aantal mensen en organisaties, waaronder overlevenden, rouwende vrienden en familie, liefdadigheidsinstellingen en onderzoeksinstellingen, overheden en particuliere bedrijven, neemt het bewustzijn van kanker – inclusief het bewustzijn van risicofactoren – gelukkig toe.

Er wordt gewerkt aan bewustmaking door organisaties als de Cancer Council Victoria, en de boodschappen moeten door alle Australiërs worden gehoord.

De inspanningen van de alcoholindustrie om het kankerbewustzijn te vergroten, kunnen echter verwarrend zijn voor de publieke gezondheidsboodschappen over de risico’s van alcohol op kanker.

De alcoholindustrie neemt het thema over

Oktober is Breast Cancer Awareness maand, gesteund en gepromoot door talloze individuen, organisaties en initiatieven in het hele land.

Het iconische roze lint dat wordt geassocieerd met borstkankerbewustzijn en -onderzoek staat centraal bij activiteiten zoals de Pink Sports Day van het Breast Cancer Network Australia. Tijdens dit evenement wordt aandacht gevraagd voor borstkanker en worden donaties ingezameld ter ondersteuning van Australische vrouwen die aan borstkanker lijden. Het roze lint symboliseert steun en solidariteit, hoop op genezing, en wordt geassocieerd met gezond leven.

Maar het roze lint wordt ook gebruikt als onderdeel van onoprechte marketingcampagnes waarbij de kleur roze en roze lintmotieven worden gebruikt om uit te zenden dat een bedrijf degenen steunt die door borstkanker zijn getroffen – zelfs als hun product met kanker in verband wordt gebracht.6,7

Dit kan consumenten in verwarring brengen, die het product dan in verband kunnen brengen met het steunen van borstkankeronderzoek in plaats van het product in verband te brengen met het verhogen van het risico op kanker.

De ironie van het doneren aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor de genezing van kanker die hun eigen product veroorzaakt, zal de alcoholindustrie waarschijnlijk niet ontgaan.

En het is niet alleen Breast Cancer Awareness maand die wordt gecoöpteerd – de pogingen van de alcoholindustrie om gebruik te maken van Internationale Vrouwendag en Droge Juli zijn ook bekritiseerd.

Initiatieven als #Dontpinkmydrink en Think Before You Pink wijzen de alcoholindustrie, en andere industrieën die verband houden met kanker, actief aan voor ‘pink-washing’. Deze initiatieven moedigen consumenten aan om kritisch na te denken voordat ze iets kopen.

De belangrijkste boodschap is dat er een verband bestaat tussen alcohol en kanker, zoals borstkanker, en dat Australiërs de risico’s moeten begrijpen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over alcoholconsumptie.

Het delen van deze boodschap met dierbaren is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle Australiërs de feiten over alcohol en kanker kennen, zodat ze de beste keuzes voor zichzelf en hun gezin kunnen maken.

Kernpunten

  • Er is geen ‘veilig’ niveau van alcohol- of ander drugsgebruik – en als het om kanker gaat, is er geen ‘veilig’ niveau van risico. Als u ervoor kiest alcohol te gebruiken, overweeg dan de NHMRC 2020-richtlijnen voor alcohol.
  • Alcohol is kankerverwekkend en wordt in verband gebracht met een aantal vormen van kanker. Ga voor meer informatie naar de standpuntverklaring van de Kankerraad over alcohol en kankerrisico.
  • Het is belangrijk dat Australische vrouwen van 50 jaar en ouder elke twee jaar een gratis borstkankerscreening krijgen. Als u jonger bent dan 50 en bezorgd bent over borstkanker, kunt u zich nog steeds laten screenen – praat gewoon met uw arts. Ga voor meer informatie naar de pagina van de Cancer Council over borstkankerscreening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *