Berserker (romanserie)

In de Berserker-verhalen komen veel verschillende personages voor die afkomstig zijn van veel verschillende soorten, menselijke en buitenaardse. Deze omvatten:

BerserkersEdit

De Berserkers zijn intelligente machines, gemaakt door een organisch ras in het verleden, als een doemsdagwapen, een groep robots met één doel: al het organische leven vernietigen.

Het brein van de Berserkers is gebaseerd op het verval van radioactieve elementen, zodat hun bewegingen onvoorspelbaar zijn, voor het geval dat een of ander ras ooit hun broncode zou ‘kraken’ en in staat zou zijn hun gevechtsstrategieën perfect te voorspellen. In zeldzame gevallen heeft het onvoorspelbare karakter van de beslissingen van Berserkers in het voordeel van de mens gewerkt.

Berserkers bestaan in een veelheid van vormen, maten en gedaanten. De meest voorkomende Berserkers zijn grote bolvormige interstellaire ruimteschepen, zwaar bewapend en gepantserd, uitgerust met zelfreplicerende fabrieken, en in staat om talrijke verkenningsvaartuigen, voetsoldaten en andere oorlogswapens te produceren.

Er is weinig bekend over de geschiedenis van de Berserkers, behalve dat ze werden gecreëerd om het Rode Ras te vernietigen, dat nu is uitgestorven. De scheppers van de Berserkers staan bekend als de Bouwers, die later ook door de Berserkers zijn vernietigd.

De BouwersEdit

De Bouwers waren een voorloper-ras, waarover weinig bekend is behalve dat zij de Berserkers hebben geschapen en later door hen zijn vernietigd. Saberhagen beschrijft ze als volgt:

En van de Bouwers zelf hadden hun eigen maar al te effectieve wapens, de Berserkers, niets anders achtergelaten dan een paar obscure opnamen – video- en stemopnamen. Op die video’s waren slanke wezens met fijne botten te zien, topologisch gelijkend op de Solarische mens, met als enige zichtbare uitzondering het oog, dat bij de Bouwvakkers een enkel orgaan was, dat zich duidelijk over het bovengezicht uitstrekte, met een heldere uitpuilende pupil die snel heen en weer schoof.”
In de meeste oude Bouwvakkersafbeeldingen, hoe elegant verbeterd ook, waren de scheppers van de Berserkers te zien als nauwelijks meer dan een stoktekening van een oranje gloeiende substantie. Nu was het voor het eerst in de geschiedenis duidelijk voor Solariaanse ogen dat die oranje kleur en helderheid het resultaat waren van een soort kleding, waarbij de blootgestelde huid een dofgeel was waar het te zien was op het gezicht, de viervingerige handen en over een deel van de borst.”

De Bouwers creëerden de Berserkers in een genocidale oorlog met het Rode Ras, die eindigde in de uitroeiing van beide rassen door de Berserkers.

CarmpanEdit

De Carmpan zijn een geduldige en vreedzame soort; hun cultuur is er een van logica, rede, pacifisme, en filosofie. Zij verlenen zoveel mogelijk steun aan de Mensen, maar in niet-martiale vorm. Ze zijn niet in staat tot directe agressie, maar ze bezitten wel een speciale kracht, een telepathisch vermogen om met andere wezens over de sterren heen te spreken, een communicatiemethode die de Berserkers niet kunnen bespioneren. Hun meest effectieve hulp aan ED (van de Aarde Afgestane) Solarians is de “Kansvoorspelling”, waarin zij informatie kunnen geven over toekomstige gebeurtenissen. Deze voorspelling is zeer belastend en kan zelfs de dood van een Carmpan veroorzaken.

Hoewel hun lichamen worden beschreven als doosachtig en machine-achtig, zijn de Carmpan ook een biologische levensvorm en dus een doelwit voor de genocidale programmering van de Berserkers. Als zodanig hebben zij zich geallieerd met het menselijke ras tegen de Berserkers.

De eerste verhalen in de serie worden verteld door een individuele Carmpan, de “3e Geschiedschrijver”, die probeert het leven in de Melkweg en de strijd tegen de Berserkers in kaart te brengen.

GoodlifeEdit

De Berserkers staan er om bekend dat ze met elkaar samenwerken, de meeste van de tijd. Soms sparen ze het leven van menselijke (of andere organische) verraders of collaborateurs, bekend als “goodlife”, die bereid zijn mee te werken om andere levensvormen te helpen vernietigen.

MensheidEdit

Homo sapiens, aangeduid als “Earth-descended” of “ED” Humans, of als “Solarians”, is de enige bewuste soort die agressief genoeg is om Berserkers tegen te gaan.

De Berserkers hebben menselijke beschavingen ernstig bedreigd en miljarden mensen en andere meer exotische soorten uitgeroeid. De restanten van de menselijke beschaving hebben geleerd sluw te zijn om te overleven. De Berserker-technologie is veel geavanceerder dan die van welke bekende menselijke samenleving dan ook. De overlevenden zijn verdeeld en kunnen niet als één man tegen de Berserkers optreden. Hoewel ED-mensen vaak machtige vloten hebben gevormd, hebben gekibbel en onenigheid tussen politieke en culturele groeperingen de effectiviteit van de Solariaanse armada’s vaak ondermijnd, wat ironisch genoeg de macht van hun machinevijanden, de Berserkers, heeft vergroot.

Qwib-qwibEdit

In latere verhalen is er sprake van de Qwib-qwib, een anti-Berserker berserker.

Rode RasEdit

Het Rode Ras was een ander voorloper-ras, waarover weinig bekend is behalve dat hun uitroeiing het doel van de Bouwers was bij het scheppen van de Berserkers millennia geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *