Geschiedenis van Johannes, de discipel van Jezus

VRAAG: Wat is de geschiedenis van Johannes, de discipel van Jezus?
AANVRAAG:
Om de geschiedenis van Johannes, de discipel van Jezus, te leren kennen, beginnen we met zijn leven voordat hij Jezus ontmoette. Johannes, zijn broer Jakobus, Petrus en Andreas waren allen partners in de visserij voordat zij discipelen van Jezus werden. Johannes was de zoon van Zebedeüs, die ook een visser in Galilea was. De naam van Johannes’ moeder was Salome en sommigen zeggen dat Salome de zuster was van Jezus’ moeder, Maria. Johannes bezat een huis in Jeruzalem. Kort voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Christus, verhuisde Johannes naar Efeze. Johannes was voorganger van een kerk in Efeze. Hij communiceerde met andere kerken in de omgeving, zoals in het boek Openbaring staat. Hij gaf raad en advies aan veel mensen die later zouden gaan geloven in Jezus Christus als de Zoon van God.
Op bevel van de Romeinse keizer Domitianus werd Johannes verbannen naar het eiland Patmos. Domitianus beval zijn verbanning omdat hij Johannes als een bedreiging voor zijn heerschappij zag. Zijn populariteit en invloed in de christelijke gemeenschap bleven echter bestaan door de briefwisseling met alle kerken. Johannes schreef het boek Openbaring tijdens zijn ballingschap. Toen hij uit ballingschap werd vrijgelaten, keerde hij terug naar Efeze. Johannes stichtte en bouwde kerken in heel Azië tot hij oud was, en stierf in het achtenzestigste jaar na het lijdensverhaal van onze Heer, vredig te Efeze.
Tijdens zijn leven schreef Johannes het boek Johannes en het 1e, 2e en 3e boek van Johannes en het boek Openbaring. Tegen het einde van zijn leven wordt gezegd dat hij voortdurend de zin herhaalde: “Kinderen, heb elkaar lief!” Hij deed dat omdat hij geloofde dat dit het belangrijkste gebod van de Heer was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *