Waarom tsjirpen vogels ’s nachts?

Het is een bekend feit dat verschillende vogelsoorten op verschillende manieren hun stem laten horen. Dit is zo normaal dat velen van ons er niet eens aandacht aan besteden – tot het tijd is om te gaan slapen natuurlijk. U zult merken dat sommige vogels ’s nachts zeer actief hun stem laten horen. Tenminste, als u goed oplet. Maar waarom tsjirpen vogels ’s nachts? Daarover gaat dit stukje.

Vogels tsjirpen ’s nachts om een groot aantal redenen. Dit betekent dat er geen eenduidige oorzaak is voor deze nachtelijke vocalisaties. Sommige vogels tsjirpen ’s nachts omdat dat hun natuurlijke gewoonte is. Zij gebruiken het als onderdeel van de communicatie. Anderen doen dat als teken van gevaar. Weer anderen tsjirpen om potentiële partners aan te trekken. Dit is een onderdeel van baltsrituelen of een manier om te reageren wanneer ze gestoord worden. Dan zijn er ook nog vogels die tsjirpen als ze gedesoriënteerd zijn.

De onderstaande paragrafen werpen meer licht op alle redenen en factoren die een rol spelen. Zo kunt u beter begrijpen waarom vogels tsjirpen als de hele stad al in bed ligt.

Reasons Why Birds Chirp At Night

Vogels hebben hun eigen interne klok. Bij mensen is dat niet anders. Wij hebben het circadiaans ritme dat het slaap-waakritme regelt. Als gevolg daarvan zijn er vogels waarvan het lichaam ’s nachts actiever is.

Daarom zijn het nachtvogels. Bij zulke vogels kan het tsjirpen beginnen of beginnen zodra de zon ondergaat. Het maakt deel uit van hun natuurlijke biologische ritme. In lijn hiermee zijn er ook vogels die alleen ’s nachts tevoorschijn komen om de hele tijd te tsjirpen.

Desoriëntatie

Een andere reden waarom vogels ’s nachts tsjirpen, is desoriëntatie. We leven nu in een tijdperk waarin de verstedelijking toeneemt. Steden dringen steeds verder door in gebieden die de natuurlijke habitat van vogels vormen.

Met de toenemende verstedelijking komt ook de lichtvervuiling. De plotselinge toevloed van felle lichten in het gebied ontregelt veel vogels. Het beïnvloedt ook hun slaap-waak cycli. Dus als vogels kunstlicht zien, denken ze dat het al het begin van een nieuwe dag is.

Sommige vogels tsjirpen om het begin van een nieuwe dag aan te geven. Die denken dat het al ochtend is. Dus beginnen ze te tsjirpen, ook al is het middernacht. Dit is een gewoonte die heel goed te zien is bij vogels als lijsters, heggenmus, en roodborstjes. Stadsverlichting is de oorzaak en de vogels zullen midden in de nacht tjilpen.

Seksuele signalen

Vogels tsjirpen ’s nachts ook als ze op zoek zijn naar een partner. Dit gebeurt bij soorten als kardinalen en spotvogels. Sommige andere vogels gebruiken spectaculaire dansen om partners aan te trekken. Weer andere vogels vertrouwen op vocalisaties als getjilp om seksuele partners aan te trekken.

Gevaartsignaal

Niet alle getjilp van vogels ’s nachts is het gevolg van lichtvervuiling of zelfs normaal gedrag. Vogels reageren in het algemeen op bedreigende prikkels. Dus als ze in nood zijn of denken dat ze in gevaar zijn, zullen ze gaan tsjirpen als een vorm van alarm slaan.

Zo’n alarm dient ook als waarschuwingssignaal voor andere vogels in de buurt. Dit kan natuurlijk ook ’s nachts gebeuren. En dat betekent dat je er niet van uit mag gaan dat al het getjilp ’s nachts een teken is van een blije vogel. Het getjilp kan in feite een schreeuw om het leven zijn – het hangt allemaal af van de aard van de dreiging of die echt is of niet.

Inbraak in hun nesten of een plotselinge harde knal zoals die van geweerschoten zijn akelig. Dit zijn enkele van de dingen die de vogels in een tsjilptoestand kunnen brengen. Er zit een interessante kant aan. Eén vogel reageert op de veronderstelde dreiging door te tsjirpen. Dan gaan andere vogels in hetzelfde gebied ook tjilpen. Zo wordt de nacht voor u en uw gezin verpest.

Storing

Sommige vogels, zoals roodborstjes, tsjirpen soms ’s nachts. Ze doen dat vaak als ze schrikken. Of als ze worden gestoord door een plotselinge flits van fel licht. Dit is een prikkel die te veel is voor hun systeem, zodat ze geneigd zijn te reageren door te tsjirpen.

Robins hebben zich aangepast aan het feit dat ze levendig zijn in gedimd licht. Als ze ’s nachts aan fel licht worden blootgesteld, zullen deze vogels een uitbarsting van zang laten horen. Andere dingen kunnen vogels storen en hen ’s nachts aan het tsjirpen brengen. Denk aan onweer, explosieven en zelfs luid geschreeuw van mensen.

Communicatie

Sommige vogelsoorten tsjirpen ’s nachts als een manier om met andere vogels te communiceren. Met andere woorden, het tsjirpen van vogels ’s nachts kan ook een vorm van communicatie zijn.

Vogels die bekend zijn om het tsjirpen ’s nachts

Er zijn bepaalde vogelsoorten die ’s nachts zeer actief zijn. Dit zijn de regelmatige nachtelijke tsjirpers. Hieronder volgen enkele voorbeelden van vogels die u kunnen afschrikken als het bedtijd is:

Robin

Dit is een belangrijke kandidaat voor nachtelijk getjilp. Roodborstjes zijn dagvogels, wat betekent dat ze overdag actief zijn. Maar ze behoren tot de vogels waar kunstlicht ’s nachts invloed op heeft. Het is dan ook niet vreemd dat roodborstjes uw slaap verstoren met hun getjilp.

Kardinaal

De kardinaal is altijd op zoek naar potentiële partners. Hij zal je dus geen rustige nachtrust gunnen met non-stop getjilp.

Zweep-arme-wil

Dit is een van de luidruchtigste van de nachtelijke tjilpers. Een ding met de zweep-arme-wil is dat ze voor langere periodes kunnen zingen. Andere vogels geven meestal korte uitbarstingen met tussenpozen. Als u toevallig in de buurt van een kolonie zweep-zwarte-wilgen woont, kunt u er zeker van zijn dat u niet snel goed zult slapen.

Sedge Warbler

Dit is een vogel die erin geslaagd is een berucht etiket te krijgen. Het is een van de langste en luidste nachttjirpers in het vogelrijk.

Schotsvogel

Van alle vogels die ’s nachts tsjirpen, is dit de vogel die de meeste mensen wel kennen. Voor zover het ’s nachts tsjirpen aan de orde is. Spotvogels zijn talrijk in stedelijke gebieden die goed bevolkt zijn. Dit verklaart waarom velen met hen vertrouwd zijn. Ze hebben verschillende vormen van hun getjilp, dat kan een schril of een vol lied zijn.

Als u in een stedelijk gebied woont, kunt u het moeilijk vinden om ’s nachts te slapen. Dit komt door het gezang van de vogels de hele nacht door. Dat gebeurt als je een paar spotvogels als buren hebt. Spotvogels komen overal in de Verenigde Staten en Mexico voor. Ze zijn ook te zien in het zuiden van Canada en in het hele Caribisch gebied.

Naast de hierboven genoemde zijn er nog meer. Andere vogels die ’s nachts tsjirpen zijn de nachtegaal. De geelborsttapuit en de heremietlijster zijn meer voorbeelden.

Effecten van vogels die ’s nachts tsjirpen

Schreeuwende vogels kunnen schattig klinken. Maar de realiteit is dat deze vogelactiviteiten ook gevolgen hebben voor het leven. Hier volgen enkele effecten of toepassingen van het nachtelijke getjilp:

Onderzoek

Ornithologen zijn in staat het gedrag van vogels ’s nachts te volgen door monitoring. De resultaten die zij uit deze studies krijgen, zijn nuttig. Deze geven een zeer goed beeld. Het gaat om de gezondheidstoestand, de populatie, voedselpatronen, gedrag en andere zaken. Vogelaars kunnen ook meer te weten komen over deze fantastische zangers. Het enige wat ze hoeven te doen is op hun getjilp letten.

Slaapverstoring

Een ander effect van vogels die ’s nachts tjilpen is echter niet zo positief als het eerste. Bewoners van gebieden waar veel nachtvogels zijn, klagen vaak. Ze kunnen niet slapen.

Interessante dingen over het getjilp van vogels ’s nachts

Verschillende tonen

Vogels tjilpen ’s nachts niet op een monotone manier. In de meeste gevallen maken deze vogels bij het tsjirpen gebruik van verschillende noten, tonen en volgordes. Een spotvogel is de meester van dit soort vocale behendigheid.

Duur

Sommige vogels tsjirpen een paar minuten en rusten dan uit. Er zijn vogels die het ongelooflijke uithoudingsvermogen hebben om de hele nacht door te tsjirpen tot het ochtendgloren.

Niet alle tsjirpen is melodieus

Het is begrijpelijk dat de meeste mensen goed denken over het tsjirpen van vogels. Ze vinden het altijd lief klinken, mooi en melodieus. Dit is waar bij veel soorten. Maar er zijn ook vogels waarvan het getjilp zo uit een horrorfilm komt.

Een heel goed voorbeeld hiervan is de zwarte-kroon-nachtreiger. Zijn getjilp kan iedereen de stuipen op het lijf jagen. Niet alle vogels klinken als een nachtegaal als ze ’s nachts tsjirpen. De gekroonde nachtreiger is niet de enige. De doddeer is een andere verschrikkelijke tsjirper. Met zijn angstaanjagende en luide stem die door de nacht snijdt, kan hij iedereen angst inboezemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *