Badania retrospektywne

Badanie retrospektywne jest wykonywane a posteriori, z wykorzystaniem informacji o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. W większości przypadków część lub większość danych została już zebrana i zapisana w rejestrze. W przeciwieństwie do badań prospektywnych, badanie retrospektywne zwykle nie wymaga śledzenia losów pacjentów w przyszłości i często wymaga mniej czasu na przeprowadzenie niż badanie prospektywne. W badaniu retrospektywnym różne populacje pacjentów mogą być porównywane pod względem jednego lub kilku wyników.

Badania retrospektywne są ważne z kilku powodów:

  • Zważywszy na znaczną liczbę ośrodków wnoszących wkład do rejestru EBMT, badania retrospektywne prowadzone z wykorzystaniem danych zgromadzonych przez EBMT mogą mieć istotny wpływ na nadzór epidemiologiczny, ocenę choroby oraz wpływ leczenia na przeżycie i progresję choroby.
  • W niektórych przypadkach, gdy badania kliniczne nie są możliwe, może się zdarzyć, że dostępne są tylko badania retrospektywne, pozwalające na porównanie różnych metod leczenia. Badania retrospektywne pomagają zdefiniować czynniki prognostyczne, które należy stosować, aby strategia terapeutyczna mogła być różna w zależności od przewidywanego ryzyka.
  • Badania te są niezwykle pomocne w ocenie możliwości przeprowadzenia badań prospektywnych i pomagają w ich projektowaniu.
  • Badania retrospektywne są stosunkowo niedrogie i szybsze do przeprowadzenia niż inne badania.
  • W przypadku rzadkich chorób rejestr EBMT umożliwia gromadzenie pacjentów z wielu ośrodków w celu uzyskania populacji możliwej do oceny.
  • Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem w celu uzyskania informacji na temat proponowania i prowadzenia badań z wykorzystaniem rejestru EBMT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *