Retrospectieve Studies

Een retrospectieve studie wordt achteraf uitgevoerd, met behulp van informatie over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. In de meeste gevallen zijn sommige of de meeste gegevens al verzameld en opgeslagen in het register. In tegenstelling tot prospectieve studies hoeven bij een retrospectieve studie de patiënten meestal niet tot in de toekomst te worden gevolgd en is voor de uitvoering ervan vaak minder tijd nodig dan voor een prospectieve studie. In een retrospectieve studie kunnen verschillende patiëntenpopulaties worden vergeleken voor één of meer uitkomsten.

Retrospectieve studies zijn om verschillende redenen belangrijk:

  • Gezien het grote aantal centra dat bijdraagt aan het EBMT-register, kunnen retrospectieve studies die worden uitgevoerd met de door de EBMT verzamelde gegevens een belangrijke invloed hebben op het epidemiologisch toezicht, de evaluatie van de ziekte en het effect van de behandeling op overleving en ziekteprogressie.
  • In sommige gevallen, wanneer klinische trials niet mogelijk zijn, kan het zo zijn dat alleen retrospectieve studies beschikbaar zijn om verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken.
  • Retrospectieve studies helpen prognostische factoren te bepalen, zodat de therapeutische strategie kan variëren afhankelijk van de voorspelde risico’s.
  • Die studies zijn uiterst nuttig om de haalbaarheid van prospectieve studies te beoordelen en om te helpen bij de opzet ervan.
  • Retrospectieve studies zijn relatief goedkoop en sneller uit te voeren dan andere studies.
  • In geval van een zeldzame ziekte kunnen met het EBMT-register patiënten uit vele centra worden samengevoegd om tot een evalueerbare onderzoekspopulatie te komen.
  • Raadpleeg het onderstaande document voor informatie over hoe u studies met behulp van het EBMT-register kunt voorstellen en uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *