Berber

Berber, nazwa własna Amazigh, liczba mnoga Imazighen, którykolwiek z potomków przedarabskich mieszkańców Afryki Północnej. Berberowie żyją w rozproszonych społecznościach w Maroku, Algierii, Tunezji, Libii, Egipcie, Mali, Nigrze i Mauretanii. Posługują się różnymi językami amazigh należącymi do rodziny afroazjatyckiej spokrewnionej ze starożytnym egipskim.

rozkład islamu na świecie

Read More on This Topic
Świat islamu: Imazighen
Gdy arabscy zdobywcy przybyli do Maghrib w VII wieku, rdzennymi ludami, które spotkali, byli Imazighen (Berberowie;…

Dokładna liczba Berberów jest trudna do uzyskania z różnych powodów, w tym z powodu braku dokładnych badań. Dwie największe populacje Berberów znajdują się w Algierii i Maroku, gdzie duże porcje ludności pochodzą od Berberów, ale tylko niektóre z nich identyfikują się jako Amazigh. Szacuje się, że około jedna czwarta ludności Algierii to Berberowie, podczas gdy Berberowie stanowią ponad trzy piąte ludności Maroka. Na Saharze w południowej Algierii oraz w Libii, Mali i Nigrze, berberyjscy Tuaregowie liczą ponad dwa miliony osób.

Od około 2000 r. p.n.e. języki berberyjskie (amazońskie) rozprzestrzeniały się na zachód od doliny Nilu przez północną Saharę do Maghrib. W I tysiącleciu p.n.e. ich użytkownicy byli rdzennymi mieszkańcami rozległego regionu, z którym zetknęli się Grecy, Kartagińczycy i Rzymianie. Seria ludów berberyjskich – Maurów, Masajów, Massyli, Musulami, Gaetuli, Garamantes – dała początek berberyjskim królestwom pod wpływem Kartaginy i Rzymu. Spośród tych królestw Numidia i Mauretania zostały formalnie włączone do Imperium Rzymskiego pod koniec II wieku p.n.e., ale inne pojawiły się w późnej starożytności po inwazji Wandalów w 429 roku i rekonkwiście Bizancjum (533 rok p.n.e.), by zostać stłumione przez arabskie podboje w VII i VIII wieku.

To Arabowie, którzy zaciągnęli berberyjskich wojowników na podbój Hiszpanii, nadali tym ludom jedną nazwę, przekształcając barbarzyńców (mówiących w językach innych niż grecki i łaciński) w barbarzyńców, nazwę rasy wywodzącej się od Noego. Jednocząc rdzenne grupy pod jednym szyldem, Arabowie rozpoczęli islamizację. Od samego początku islam stanowił ideologiczny bodziec do powstania nowych dynastii berberyjskich. Między XI a XIII wiekiem najwięksi z nich – Almorawidowie i Almohadowie, koczownicy z Sahary i wieśniacy z Atlasu Wysokiego – podbili muzułmańską Hiszpanię i Afrykę Północną aż po Trypolis (obecnie Libia). Ich berberyjscy następcy – Marinidowie w Fès (dziś w Maroku), Ziyanidowie w Tlemcen (dziś w Algierii) i Ḥafṣidowie w Tunisie (dziś w Tunezji) i Bijaya (dziś Bejaïa, Algieria) – sprawowali władzę aż do XVI wieku.

Załóż subskrypcję Britannica Premium i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści. Subskrybuj teraz

W międzyczasie berberyjscy kupcy i koczownicy z Sahary zainicjowali trans-saharyjski handel złotem i niewolnikami, który włączył ziemie Sudanu do świata islamu. Te osiągnięcia barbarzyńców zostały uwiecznione w obszernej historii Afryki Północnej (Kitāb al-ʿIbār) autorstwa XIV-wiecznego arabskiego historyka Ibn Khaldūna. Do tego czasu jednak Berberowie byli w odwrocie, poddani arabizacji dwóch bardzo różnych rodzajów. Przewaga arabskiego pisma spowodowała, że języki Amazigh (berberyjskie) przestały być pisane zarówno starym pismem libijskim, jak i nowym arabskim, a ich języki zostały zredukowane do języków ludowych. W tym samym czasie napływ ze wschodu wojowniczych arabskich nomadów, począwszy od XI wieku, wypędził Berberów z równin w góry i opanował pustynię. Razem te czynniki zmieniały populację z berberyjskich na arabskie, z konsekwentną utratą oryginalnej tożsamości. Od XVI wieku proces ten postępował pod nieobecność berberyjskich dynastii, które w Maroku zostały zastąpione przez Arabów twierdzących, że pochodzą od Proroka, a gdzie indziej przez Turków w Algierze, Tunisie i Trypolisie.

Gdy Francuzi podbili Algierię w XIX wieku i Maroko w XX, wykorzystali rozróżnienie między arabską większością a Berberami z gór. Na podstawie historii Ibn Khaldūna ci ostatni zostali ponownie sklasyfikowani jako naród pod współczesną nazwą Berberów. Identyfikacja i opis ich języka, antropologiczne badania ich społeczeństwa i ich geograficzna izolacja dały podstawy do ich odrębnej administracji jako ludzi, którzy przed islamem sięgnęli do pogańskiej i chrześcijańskiej przeszłości. Te kolonialne badania i polityka zdeterminowały większość historii Berberów aż do czasów współczesnych, ale w międzyczasie pozostawiły zapis ich obyczajów i zwyczajów sprzed nadejścia nowoczesności.

Do początku XX wieku świat Berberów został zredukowany do enklaw o różnej wielkości. W Trypolitanii i południowej Tunezji były to głównie wzgórza płaskowyżu Nafūsah i wyspy Jerba, we wschodniej Algierii góry Aurès i Kabylie, a w Maroku pasma Rifu, Atlasu Średniego i Wysokiego, Antyatlasu i Atlasu Saharyjskiego. Na południu Maroka były to oazy doliny Drâa, a na północy Sahary głównie oazy Mʾzab z Ghadames, Touggourt i Gourara. W centralnej i południowej części Sahary znajdował się rozległy obszar gór Ahaggar i pustynia na południu.

Gospodarka to w dużej mierze rolnictwo i pasterstwo na własne potrzeby, praktykowane przez rolników, sezonowych pasterzy i koczowników, połączone z tkactwem, garncarstwem, metaloplastyką i kaletnictwem oraz handlem lokalnym i dalekosiężnym. Domy mieszkalne różniły się od jaskiń, przez domy o dachach dwuspadowych, „zamki” o płaskich dachach, po namioty. Niezależnie od rodzaju mieszkania, jego konstrukcja była zaprojektowana tak, aby stworzyć wnętrze, którym rządziły kobiety z rodziny. Poza domem kobiety zbierały się przy fontannie, studni i przy grobie lokalnego świętego, mężczyźni zaś w meczecie lub na ulicy i placu. W przypadku koczowniczych i matrylinearnych Tuaregów ze środkowej Sahary, obozowisko było w dużej mierze kontrolowane przez kobiety, które wybierały mężów i wraz ze swoimi pieśniami zajmowały centralne miejsce na spotkaniach towarzyskich.

Namiot berberyjski
Namiot berberyjski

Namiot berberyjski na Saharze.

© Vladimir Melnik/Fotolia

Dom mieszkalny był domem dla nuklearnej, zwykle patrylinearnej rodziny, która była podstawową jednostką grupy plemiennej występującej pod imieniem wspólnego przodka, za którego Ait, czyli lud, się podawała. W zasadzie wszystkie rodziny i klany były równe, rządzone przez kodeksy honorowe, które mogły prowadzić do waśni, ale także przez radę starszych, jamāʿah, która utrzymywała pokój poprzez orzekanie, wydawanie wyroków w sprawie odszkodowań i ustalanie kar. W rzeczywistości różne społeczeństwa nie były egalitarne. Wioska i klan regularnie przyjmowały nowych przybyszów jako gorszych od siebie, a rządząca starszyzna pochodziła z wiodących rodzin. Jeśli wioski lub klany wyruszały na wojnę, co często się zdarzało, wybierano wodza, który dzięki swej sprawności mógł przyciągnąć klientów, stworzyć własną armię i – podobnie jak władcy Atlasu Wysokiego około 1900 roku – ustanowić własne dominium. Tuaregowie z Ahaggaru i południowej Sahary, zwani również Błękitnymi Ludźmi z powodu barwionych na indygo szat i zasłon na twarzach, byli arystokratycznymi nomadami rządzącymi wasalami, poddanymi i niewolnikami, którzy uprawiali oazy w ich imieniu; oni z kolei uznawali najwyższych wodzów lub królów, których nazywano amenukalami. Mieli oni zachowaną formę starego libijskiego pisma spółgłoskowego pod nazwą Tifinagh, chociaż większość pisma była w języku arabskim, przez klasę muzułmańskich uczonych. Tacy święci uczeni byli wszędzie autorytetami, a wśród Berberów Ibadi z Mʾzab rządzili społecznością.

Pomimo, że wiele z tych cech społeczeństwa berberyjskiego przetrwało, zostały one w znacznym stopniu zmodyfikowane przez ekonomiczne i polityczne naciski i możliwości, które powstały od wczesnych lat XX wieku. Począwszy od Kabyle w Algierii, emigracja z gór w poszukiwaniu pracy stworzyła stałe społeczności berberyjskie w miastach Maghrebu, a także we Francji i reszcie Europy Zachodniej. Ta emigracja z kolei przeniosła nowoczesną kulturę materialną i popularną z powrotem do ojczyzny. Niepodległość Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Mauretanii, Mali i Nigru stworzyła w międzyczasie nową sytuację polityczną, w której pojawił się nacjonalizm berberyjski. Okoliczność ta była w dużej mierze reakcją na politykę nowych rządów, które odrzuciły odrębną tożsamość berberyjską jako relikt kolonializmu nie dający się pogodzić z jednością narodową. W Maroku monarchia czuła się zagrożona, po pierwsze przez wykorzystanie przez Francuzów Berberów do zdetronizowania sułtana w 1953 roku, a po drugie przez rolę berberyjskich oficerów w próbach zamachów na króla w latach 1971-72. W Algierii rebelia w Kabylie w latach 1963-64 była kolejnym uzasadnieniem dla polityki arabizacji, na którą niechęć Berberów wynikała między innymi z tego, że wielu z nich kształciło się po francusku. Studia berberyjskie były zakazane lub represjonowane zarówno w Maroku jak i Algierii, ale w Algierii w latach 1980-81 odwołanie wykładu o poezji berberyjskiej wywołało „berberyjską wiosnę” demonstracji w Kabylie, które zostały zdynamizowane przez popularne berberyjskie pieśni i piosenkarzy.

Berberyzm pod nazwą Imazighenity (od berberyjskiego Amazigh, liczba mnoga Imazighen, przyjęta jako właściwe określenie ludu) został w międzyczasie sformułowany akademicko przez Berberów w Paryżu, którzy założyli czasopismo Awal w 1985 roku. Języki berberyjskie odrodziły się jako język pisany o nazwie Tamazight (nazwa jednego z trzech marokańskich języków berberyjskich) ze zmodyfikowanym pismem łacińskim, jak również Tifinagh, a ludzie i ich kultura zostały wyjaśnione w druku przez UNESCO ciągłej publikacji francuskojęzycznej Encyclopédie Berbère (1984- ).

Rosnące żądania uznania Berberów – w teorii jako pierwotnych mieszkańców Afryki Północnej, a w praktyce jako odrębne składniki jego społeczeństwa – spotkały się z pewnym sukcesem. Tamazight jest studiowany w Algierii i od 2002 roku jest uznawany za język narodowy, ale nie urzędowy; pomimo niepokojów społecznych w Kabylie, Berberowie nie osiągnęli jeszcze silnej tożsamości politycznej w algierskiej demokracji. Berberyzm w Maroku doprowadził do utworzenia Królewskiego Instytutu Kultury Amazigh, do nauczania w języku tamazight, a wreszcie, od 2011 roku, do uznania tamazight za język urzędowy, a wszystko to w interesie jedności narodowej pod rządami monarchii. W międzyczasie kultura berberyjska zapewnia nieocenioną wartość przemysłowi turystycznemu: charakterystyczna architektura, rzemiosło i stroje w romantycznym krajobrazie, który jest specyficznie marokański. W Libii obalenie Muammara Kaddafiego otworzyło Berberom z Płaskowyżu Nefūsah drogę do uznania ich pozycji w nowym porządku, ale zagraniczni Tuaregowie, których Kaddafi zwerbował do swojej armii, zostali wypędzeni z kraju. Algierscy Tuaregowie z Ahaggaru zostali przekształceni w rolników, a ich koczownictwo przetrwało jedynie jako atrakcja turystyczna. Ale żołnierze Tuaregów powrócili na południową Saharę, aby ponownie rozpalić, w porozumieniu z islamskimi bojownikami, długotrwały konflikt ich narodu z rządami Mali i Nigru o status mniejszości berberyjskiej i wysunąć kolejne żądanie odrębnego statusu. Choć wyniki współczesnych konfliktów pozostają niepewne, berberyzm jest wystarczająco ugruntowany jako ideologia oraz program kulturowy i polityczny, by zapewnić rozproszonym społecznościom Berberów nową tożsamość narodową w miejsce starej, antropologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *