Glasgow University Students Representative Council

Zadaniem skarbnika jest zapewnienie klubowi/społeczności solidnej administracji finansowej, tak aby wszystkie aspekty funduszy klubowych były właściwie zarządzane i rozliczane.
Jeśli klub lub społeczność ubiega się o dotację SRC, ich wniosek zostanie oceniony przez komitet Klubów i Stowarzyszeń SRC. Klub lub stowarzyszenie będzie musiało zapewnić, że spełnia wszystkie kryteria wymagane do otrzymania dotacji, jeśli zostanie mu ona przyznana.

Specyficzne obowiązki

 • Być odpowiedzialnym za konta klubu lub stowarzyszenia oraz drobne środki pieniężne, klubową książeczkę czekową(y) oraz inne księgi bankowe i ubezpieczeniowe, a także wydawanie rachunków w imieniu klubu lub stowarzyszenia.
 • Nadzór nad zarządzaniem funduszami członkowskimi, które są płatne na rzecz stowarzyszenia.
 • Nadzór nad stroną finansową wszystkich działań klubu/społeczeństwa, takich jak imprezy towarzyskie i zbiórki funduszy.
 • Zapewnienie szybkiej płatności wszystkich wydatków uzgodnionych ze stowarzyszeniem.
 • Przechowywanie wszystkich dokumentów i rachunków w bezpieczny sposób przez okres sprawowania funkcji oraz przekazanie ich w całości swojemu następcy. Obejmuje to rejestrację nowych sygnatariuszy bankowych przy przekazywaniu kont bankowych stowarzyszenia.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego na doroczne walne zgromadzenie. Finanse stowarzyszenia muszą być przejrzyste dla członków.
 • Bycie głównym punktem kontaktowym z SRC, jeśli stowarzyszenie ubiega się o dotację SRC i zapewnienie, że wszystkie kryteria dotacji są spełnione.

Roczne Walne Zebranie

Odpowiedzialnością skarbnika jest przedstawienie raportu na AGM z wyszczególnieniem wydatków klubu lub stowarzyszenia w ciągu ostatniego roku i odpowiedzenie na wszelkie pytania członków klubu lub stowarzyszenia.

Podstawy bycia skarbnikiem.

 • Dbaj o dokładną kontrolę swojego salda bankowego.
 • Przechowuj wszystkie wyciągi bankowe i rachunki.
 • Zakładaj bankowość internetową dla swojego konta i rozważ wybór wyciągów bez papieru. Bankowość internetowa pozwoli Ci na zdalny dostęp do konta bankowego, a rezygnacja z wersji papierowej wykluczy możliwość zagubienia w poczcie ważnej korespondencji z banku.
 • Prowadź księgę kasową (nawet jako kopię zapasową arkusza kalkulacyjnego).
 • Nie pożyczaj pieniędzy członkom klubu/towarzystwa.
 • Nie zwracaj pieniędzy członkom stowarzyszenia, chyba że dostarczą Ci pokwitowania.
 • Nie podpisuj czeków in blanco.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z zarządzaniem finansami klubu/towarzystwa, skontaktuj się z [email protected]

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *