Glasgow University Students Representative Council

Het is de taak van een penningmeester om de club/vereniging te voorzien van een gezonde financiële administratie, zodat alle aspecten van de fondsen van een club goed worden beheerd en verantwoord.
Als een club of vereniging een SRC-subsidie aanvraagt, wordt hun aanvraag beoordeeld door de SRC Clubs en Verenigingen Commissie. Van de club/vereniging wordt verwacht dat zij aan alle criteria voor de subsidie voldoen als deze wordt toegekend.

Specifieke taken

 • Verantwoordelijk zijn voor de rekeningen van een club of vereniging en de kleine kas, het chequeboek(je) van de club en andere bank- en spaarboekjes, en het uitschrijven van ontvangstbewijzen namens de club/vereniging.
 • Toezien op het beheer van alle lidmaatschapsgelden die aan de vereniging verschuldigd zijn.
 • Toezien op de financiële kant van alle activiteiten van de club/vereniging, zoals sociale evenementen en fondsenwervende evenementen.
 • Zorgen voor snelle betaling van alle door de vereniging goedgekeurde uitgaven.
 • Alle bescheiden en rekeningen veilig bewaren voor de duur van het mandaat en deze in hun geheel overdragen aan hun opvolger. Dit omvat de registratie van nieuwe ondertekenaars van de bankrekeningen bij de overdracht.
 • Een jaarlijks financieel verslag opstellen voor de jaarlijkse algemene vergadering. De financiën van een vereniging moeten transparant zijn voor de leden.
 • Het belangrijkste contactpunt met de SRC zijn als de vereniging een SRC-subsidie aanvraagt en ervoor zorgen dat aan alle subsidiecriteria wordt voldaan.

Algemene ledenvergadering

Het is de verantwoordelijkheid van de penningmeester om op de algemene ledenvergadering een verslag te presenteren over de uitgaven van de club of vereniging in het afgelopen jaar en eventuele vragen van club-/verenigingsleden te beantwoorden.

De basisbeginselen van het penningmeesterschap.

 • Bewaak uw banksaldo zorgvuldig.
 • Bewaar al uw bankafschriften en kwitanties.
 • Stel internetbankieren in voor uw rekening en overweeg te kiezen voor papierloze afschriften. Online bankieren geeft u toegang tot uw bankrekening op afstand en papierloos bankieren voorkomt dat belangrijke correspondentie van uw bank verloren gaat bij de post.
 • Bewaar een kasboek (zelfs als back-up van een spreadsheet).
 • Len geen club/vereniging geld uit aan leden.
 • Vergoed een lid van de vereniging niet, tenzij hij/zij u ontvangstbewijzen verstrekt.
 • Teken geen blanco cheques.

Als u vragen hebt over het financieel beheer van uw club/vereniging, neem dan contact op met [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *