Hepatitis C Kills More Americans than Any Other Infectious Disease

Press Release

Embargoed Until: Środa, 4 maja, 2016, 1:00 p.m. ET
Kontakt: Media Relations
(404) 639-3286

Zgony związane z wirusowym zapaleniem wątroby typu C osiągnęły najwyższy w historii poziom 19 659 w 2014 r., zgodnie z nowymi danymi nadzoru opublikowanymi dzisiaj przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Drugie badanie CDC, opublikowane dziś online w Clinical Infectious Diseases, pokazuje, że roczna śmiertelność związana z zapaleniem wątroby typu C w 2013 r. przewyższyła łączną liczbę zgonów spowodowanych 60 innymi chorobami zakaźnymi zgłoszonymi do CDC, w tym HIV, chorobą pneumokokową i gruźlicą. Ponadto w obu badaniach wykorzystano dane z aktów zgonu, które często nie uwzględniają zapalenia wątroby typu C, więc prawdopodobnie było jeszcze więcej zgonów związanych z zapaleniem wątroby typu C, niż sugerują te liczby.

Największe obciążenie związane z zapaleniem wątroby typu C dotyczy osób z wyżu demograficznego – urodzonych w latach 1945-1965 – z których wiele nieświadomie żyje z zakażeniem od wielu lat. Według badań opublikowanych na początku tego roku w The Lancet Infectious Diseases, wiele osób z wyżu demograficznego zostało zakażonych podczas procedur medycznych w latach po II wojnie światowej, kiedy technologie iniekcji i transfuzji krwi nie były tak bezpieczne jak obecnie. Bez diagnozy i leczenia coraz częściej rozwija się u nich rak wątroby i inne zagrażające życiu choroby związane z zapaleniem wątroby typu C, a oni sami mogą nieświadomie przenosić chorobę na innych.

„Dlaczego tak wielu Amerykanów umiera na tę uleczalną chorobę, której można zapobiec?” – zapytał Jonathan Mermin, M.D., dyrektor Narodowego Centrum Zapobiegania HIV/AIDS, Wirusowemu Zapaleniu Wątroby, Chorobom Przenoszonym Drogą Płciową i Gruźlicy CDC. „Kiedy badania i leczenie WZW C staną się tak rutynowe, jak w przypadku wysokiego poziomu cholesterolu i raka jelita grubego, zobaczymy ludzi żyjących długo i zdrowo, na co zasługują.”

Ujawnione dziś dane z nadzoru wskazują również na nową falę zakażeń WZW C wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie. Ostre przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C wzrosły ponad dwukrotnie od 2010 roku, zwiększając się do 2 194 zgłoszonych przypadków w 2014 roku. Nowe przypadki występowały głównie wśród młodych, białych osób z historią używania narkotyków w zastrzykach, mieszkających na obszarach wiejskich i podmiejskich Środkowego Zachodu i Wschodnich Stanów Zjednoczonych.

„Ponieważ zapalenie wątroby typu C często ma mało zauważalne objawy, liczba nowych przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż to, co jest zgłaszane. Ze względu na ograniczone badania przesiewowe i niedostateczne raportowanie, szacujemy, że liczba nowych zakażeń jest bliższa 30 000 rocznie,” powiedział John W. Ward, M.D., dyrektor CDC’s Division of Viral Hepatitis. „Musimy działać teraz, aby diagnozować i leczyć ukryte infekcje zanim staną się śmiertelne i aby zapobiegać nowym infekcjom.”

Zagrożenie wirusowym zapaleniem wątroby wśród osób, które wstrzykują narkotyki jest ważnym priorytetem zdrowia publicznego i kluczową kwestią dla CDC. CDC zaleca wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych w celu zapobieżenia związanemu z narkotykami przenoszeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Te programy prewencyjne powinny obejmować regularne badania na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C (jak również wirusowego zapalenia wątroby typu B i HIV); szybkie połączenie z opieką medyczną dla osób, które uzyskały wynik pozytywny; oraz dostęp do leczenia uzależnień, sterylnego sprzętu do iniekcji i innych usług.

Około 3,5 miliona Amerykanów żyje obecnie z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, a mniej więcej połowa z nich nie jest świadoma swojego zakażenia. CDC i U.S. Preventive Services Task Force zalecają jednorazowe badanie na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C wszystkim osobom urodzonym w latach 1945-1965 oraz regularne badania innym osobom z grupy wysokiego ryzyka. Po zdiagnozowaniu, pacjenci mogą skorzystać z nowych, wysoce skutecznych metod leczenia, które mogą wyleczyć zdecydowaną większość infekcji w ciągu dwóch do trzech miesięcy oraz podjąć inne kroki w celu ochrony swojego zdrowia.

CDC jest zaangażowane w pomoc społecznościom w wykorzystaniu wszystkich skutecznych narzędzi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się zapalenia wątroby typu C i zmniejszenia liczby zgonów związanych z tą chorobą. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy pomóc w ograniczeniu wzrostu liczby nowych zakażeń i odwrócić tendencje w śmiertelności związanej z zapaleniem wątroby typu C, zapewniając ostatecznie, że znacznie mniej osób umrze z powodu tej choroby.

#
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES ikona zewnętrzna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *