Coyote

Coyote, in de mythologie en folklore van de Noord-Amerikaanse Plains, Californië, en Zuidwest Indianen, het belangrijkste dier van het tijdperk vóór de mens. Coyote’s heldendaden als schepper, minnaar, magiër, veelvraat en bedrieger worden gevierd in een groot aantal mondelinge verhalen (zie trickster tale). Hij werd typisch voorgesteld als een demiurg (onafhankelijke scheppende kracht), als een maker van noodlottige beslissingen, als het wezen dat de mensen voorzag van levensbehoeften als vuur en daglicht, en als de schepper van menselijke kunsten. In alle gevallen resulteerde zijn overschrijding van de normatieve sociale grenzen vaak in sociale of fysieke chaos, een situatie die in het slot van elk sprookje werd opgelost.

Tot de honderden verhalen in de Coyote-cycli behoren een serie waarin Skunk en Coyote hun buitengewone onbekwaamheid als jagers demonstreren; een andere waarin Coyote het stekelvarken een portie buffelvlees afhandig maakt, waarop het stekelvarken wraak neemt; een incident waarin Coyote wordt misleid tot het dumpen van de eikels van zijn grootmoeder in een rivier; en een verhaal over zijn transformatie in een schotel om te worden overladen met voedsel om zijn vraatzuchtige eetlust te stillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *