Hoe is Judas gestorven?

Vraag: “Hoe is Judas gestorven?”
Antwoord: De dood van Judas Iskariot was een zelfmoord, gepleegd nadat hij vervuld was van wroeging (maar niet van berouw) over zijn verraad aan Jezus. Matteüs en Lucas (in het boek Handelingen) noemen beide enkele details van Judas’ dood, en het met elkaar in overeenstemming brengen van de details tussen de twee verslagen heeft enkele moeilijkheden opgeleverd.
Matheüs zegt dat Judas stierf door ophanging. Dit is het verslag in het evangelie van Matteüs: “Judas gooide het geld in de tempel en ging weg. Toen ging hij weg en hing zich op. De overpriesters raapten de munten op en zeiden: ‘Het is tegen de wet om dit in de schatkist te doen, want het is bloedgeld.’ Dus besloten ze het geld te gebruiken om het pottenbakkersveld te kopen als begraafplaats voor vreemdelingen. Daarom wordt het tot op de dag van vandaag de Bloedakker genoemd” (Mattheüs 27:5-8).
Luke zegt dat Judas in een veld viel en dat zijn lichaam scheurde. Hier is het verslag in Handelingen: “Met de beloning die hij voor zijn goddeloosheid kreeg, kocht Judas een akker; daar viel hij halsoverkop, zijn lichaam barstte open en al zijn ingewanden stroomden eruit. Iedereen in Jeruzalem hoorde hiervan en daarom noemden zij dat veld in hun taal Akeldama, dat wil zeggen: Bloedveld” (Handelingen 1:18-19).
Welk verslag is juist? Is Judas gestorven door ophanging, of is hij gestorven door een val? Of zijn beide waar? Een verwante vraag is: Heeft Judas het veld gekocht, of hebben de priesters het veld gekocht?
Wat betreft de manier waarop Judas stierf, hier is een eenvoudige vergelijking van de feiten: Judas heeft zich opgehangen in het veld van de pottenbakker (Mattheüs 27:5), en zo is hij gestorven. Toen, nadat zijn lichaam was gaan rotten en opgeblazen, brak het touw, of de tak van de boom die hij gebruikte, en zijn lichaam viel openbarstend op het land van het pottenbakkersveld (Handelingen 1:18-19). Merk op dat Lucas niet zegt dat Judas stierf door de val, alleen dat zijn lichaam viel. De passage in Handelingen veronderstelt dat Judas is opgehangen, omdat een man die op een akker valt er normaal gesproken niet toe leidt dat zijn lichaam openbarst. Alleen ontbinding en een val van een hoogte kunnen een lichaam doen openbarsten. Mattheüs vermeldt dus de werkelijke doodsoorzaak, en Lucas richt zich meer op de gruwelijkheid ervan.
Wat betreft de vraag wie het veld heeft betaald, zijn er twee mogelijke manieren om de feiten met elkaar in overeenstemming te brengen: 1) Judas werd de dertig zilverlingen enkele dagen voor Jezus’ arrestatie beloofd (Marcus 14:11). Ergens in de dagen voorafgaand aan zijn verraad aan Jezus, maakte Judas afspraken om een veld te kopen, hoewel er nog geen geld was overgemaakt. Nadat de daad was volbracht, werd Judas betaald, maar hij gaf het geld vervolgens terug aan de overpriesters. De priesters, die het zilver als bloedgeld beschouwden, voltooiden de transactie die Judas was begonnen en kochten het veld. 2) Toen Judas de dertig zilverlingen neergooide, namen de priesters het geld en gebruikten het om het veld van de pottenbakker te kopen (Mattheüs 27:7). Judas mag het veld dan niet persoonlijk hebben gekocht, maar hij leverde het geld voor de transactie en kon dan worden gezegd dat hij de koper was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *