THEIA

Griekse Mythologie >> Griekse Goden >> Titanen >> Ouderen Titanessen >> Theia

Griekse naam

Θεια

Vertaal

Theia

Latijnse Spelling

Theia

Vertaal

Zicht, Profetie

THEIA was de Titaanse godin van het zicht (thea) en de stralende ether van de heldere, blauwe hemel (aithre). Zij was ook, in het verlengde daarvan, de godin die goud en zilver hun schittering en intrinsieke waarde gaf. Theia schonk de Titaan Hyperion drie glanzende kinderen – Helios de Zon, Eos de Dageraad, en Selene de Maan. Haar naam is afgeleid van de Griekse woorden thea “zicht” en theiazô “voorspelling”. Ze werd ook Aithre (Aethra) “Blauw-Zicht” en Euryphaessa “Breed-Zicht” genoemd.

FAMILIE VAN THEIA

PARENTEN

OURANOS & GAIA (Theogonie 132, Homerische Hymne Aan Helios, Apollodorus 1.

OFFSPRING

HELIOS, SELENE, EOS (door Hyperion) (Theogonie 371, Homerische Hymne Aan Helios, Apollodorus 1.9, Hyginus Pref)

ENCYCLOPEDIA

Bron: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

CLASSISCHE LITERATUUR QUOTES

Hesiod, Theogonie 371 e.v. :
“En Theia was in liefde onderworpen aan Hyperion en baarde de grote Helius (de Zon) en de heldere Selene (de Maan) en Eos (de Dageraad).”

Homerische Hymne 3 aan de Deliaanse Apollo 89 e.v. (trans. Evelyn-White) (Grieks epos C7e – 4e v. Chr.) :
“Leto werd negen dagen en negen nachten gekweld door ongehoorde pijnen. En bij haar waren al de voornaamste godinnen, Dione en Rheia en Ikhnaie (Ichnaea) en Themis en de luidruchtig zuchtende Amphitrite en de andere doodloze godinnen. Toen sprong het kind naar het licht, en alle godinnen slaakten een kreet. Meteen, grote Phoibos, wasten de godinnen je zuiver en schoon met zoet water, en wikkelden je in een wit gewaad van fijne stof, nieuw geweven, en maakten een gouden band om je heen.”

Pindar, Isthmian Ode 5. 1 e.v. (trans. Conway) (Griekse lyriek C5e v. Chr.) :
“Moeder van Helios (de zon), Theia, godin van vele namen, dankzij u kennen de mensen aan goud een kracht toe die alle andere krachten die er zijn te boven gaat. Want schepen die wedijverend de zeeën bevaren en wagenrennen voor uw eer, o koningin, rijzen tot de hoogte van wonderlijke daden te midden van de wervelende raderen van de strijd. En in de wedstrijden van de Spelen, oogst hij die prijs van glorie die alle harten verlangen.”

ALTERNATE NAMES & TITELS

Griekse naam

Θεια

Θεα

Transliteratie

Theia

Thea

Latijnse Spelling

Theia

Thea

Vertaling

Goddelijke Inspiratie, Profetie (theiazô)

Zicht, Zien (thea, theaomai)

Griekse naam

Αιθρη

Ευρυφαεσσα

Ιχναιη

Vertaal

Aithrê

Euryphaessa

Ikhnaiê

Latijnse Spelling

Aethra

Euryphaessa

Ichnaea

Vertaling

Blue Sky, Ether (aithrê)

Wijd schijnend (eury-, phaethô)

Tracing, Tracking (ikhneuô)

COMMENTARY

1. De oude Grieken geloofden dat de ogen een onzichtbare lichtstraal uitstraalden – net als een lamp – waardoor men kon zien wat men aanraakte. Vandaar dat Theia, moeder van het zicht (thea), ook de moeder was van de lichtende zon, maan en dageraad.
2. Theia was kennelijk een vrouwelijk aspect van de oergodheid Aither – de stralende ether van de blauwe hemel. In deze rol wordt zij passend beschreven als een dochter van de hemel en moeder van de zon, maan en dageraad.
3. Theia was ook een orakelgodin wier naam verbonden is met het woord theiazô, “goddelijk of profetisch”. De Homerische Hymne aan de Delische Apollo schijnt haar gelijk te stellen met Ikhnaie (Ichnaea), “de opsporingsgodin,” die een orakelheiligdom bezat te Ikhnai in Phthiotis. Theia’s zuster-Titanen waren eveneens orakelgodinnen–Phoibe hield Delphoi, Mnemosyne Lebadeia, Dione Dodona, en Themis was voorzitter van alle orakels.

SOURCES

REEKS

ROMAANS

  • Hyginus, Fabulae – Latin Mythography C2nd A.D.

BIBLIOGRAPHY

Een volledige bibliografie van de vertalingen die op deze pagina worden geciteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *