Verschil tussen Coaching en Mentoring

Mentoring vs coaching – wat is het verschil?

Hoewel het ook lijkt alsof deze twee begrippen veel op elkaar lijken, zijn ze toch niet hetzelfde. In dit artikel willen we onze basiskennis over de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee begrippen met u delen.

Waarschijnlijk heeft u al kennis gemaakt met onze eerdere artikelen “wat is mentoring” en “wat is coaching” en beseft u de aard van deze begrippen. Als u om de een of andere reden nog geen gelegenheid hebt gehad om dit te doen – overweeg dan nu een snelle blik, als u het belang van een volledig begrip van het verschil voelt.

Verschil 1. Het opbouwen van onderlinge relaties

Coaching VS Mentoring

Coaching is gericht op het bereiken van bepaalde doelen (bijvoorbeeld een toename in het management van werknemers; het structureren van spraak; het ontwikkelen van strategisch denken).

Om deze doelen te bereiken is een specialist (“coach”) nodig; degene die weet hoe en die dergelijke doelen kan managen. Met andere woorden, het is de eerste prioriteit om de taak duidelijk te definiëren en met succes te volbrengen (hoewel het zowel persoonlijk als professioneel kan zijn – de belangrijkste index hier is de volbrenging).

Mentoring, aan de andere kant, plaatst menselijke relaties op de eerste plaats (bijvoorbeeld, een “mentee” zou zijn leven of carrière willen delen manier obstakels die hem niet toestaan succes te bereiken).

Ongetwijfeld moet men bepaalde vaardigheden en competenties toepassen om een vertrouwensrelatie op te bouwen die een meer diepgaande techniek definieert, zoals: evenwicht/harmonie in leven/carrière; zelfvertrouwen; zelfperceptie; weten dat het persoonlijke leven het professionele beïnvloedt.

Verschil 2. De duur van het proces

Coaching versus Mentoring

Terwijl het proces van coaching als voltooid kan worden beschouwd na een paar sessies, kan het – rekening houdend met de eigenaardigheden van mentoring – wel een jaar duren.

Coaching is gericht op een bepaald doel en gaat in de richting van de verwezenlijking daarvan.

Om het meeste rendement uit een mentorsessie te halen, is een bepaalde hoeveelheid tijd nodig. Deze tijd wordt gebruikt voor de wederzijdse kennismaking met de karakters van de deelnemers en het scheppen van gunstige omstandigheden, waarin een “mentee” zich vrij kan voelen om zijn persoonlijke en professionele problemen met zijn mentor te delen.

Verschil 3. Efficiëntie en ontwikkeling

Coaching en Mentoring

Het doel van coaching is de verbetering van de persoonlijke efficiëntie en ontwikkeling op het werk. Daarbij gaat het ofwel om het vergroten van de bestaande kennis, ofwel om het verwerven van nieuwe kennis. Zodra de cursist relevante kennis heeft verworven – kan het proces als voltooid worden beschouwd. Mentoring is gericht op voortdurende ontwikkeling (die niet alleen van toepassing kan zijn op de huidige baan, maar ook op de toekomstige). Aldus, brengen de aanbevelingen en de leermethodes van de mentor ononderbroken en universele ontwikkelingsessentie die niet aan één bepaalde plaats van zelfverwezenlijking vasthoudt.

Verschil 4. De structuur van de opgebouwde interacties

Dit criterium is van het grootste belang in de betreffende vraag, daarom stellen wij u voor de details ervan nader te bekijken. Er zijn 2 begrippen als object en subject. Object is een categorie die iets beschrijft (gebeurtenis of proces) dat beïnvloed wordt door fysieke, sturende en cognitieve activiteit (rekening houdend met het feit dat het subject zelf als object kan fungeren en dat de rol van een subject wordt gespeeld door de persoonlijkheid, de sociale groep of de maatschappij in het algemeen). Het subject is op zijn beurt de drager van de activiteit, het bewustzijn en de cognitie; het is een individu dat de wereld waarneemt (als object) en beïnvloedt met zijn praktische activiteit.

Coaching is gericht op het subject, en alle informatie die de coach geeft is gericht op het publiek en op objectieve gegevens, die hebben plaatsgevonden en worden beoordeeld betreffende niet het subject zelf, maar de professionele ontwikkeling van deze of gene competentie in het algemeen.

Laten we eens kijken naar de vergelijkingstabel:

Coaching V Mentoring

Het proces van coaching vereist geen stapsgewijze aanpak en kan onmiddellijk worden toegepast op elk mogelijk onderwerp (behalve voor bedrijfssessies, waarvoor het nodig is de competentiegebieden van alle deelnemers, hun behoeften/vereisten en manieren/methoden om deze te bereiken, te analyseren). Wat mentoring betreft – het is noodzakelijk het proces stap-voor-stap te structureren. Op die manier nemen de deelnemers de tijd om elkaar beter te leren kennen en beseffen ze het strategische karakter van de doelen en de manieren om die te bereiken.

Verschil 5. Supervisie (Leiderschap)

Verschil tussen Coaching en Mentoring

De huidige supervisors op het werk zijn dominant aanwezig in het coachingproces van de stagiair, omdat zij feedback geven over de resultaten van hun werknemer en zijn ontbrekende vaardigheden. Deze informatie wordt gebruikt voor het opbouwen van de interacties. In mentoring – neemt de supervisor niet deel aan het proces door middel van beïnvloeding, maar kan en zal aanbevelingen geven aan zijn werknemer. Deze benadering waarborgt de onafhankelijkheid van de mentorinteracties en heeft een positieve invloed op het eindresultaat.

In het laatste criterium hebben we een situationele benadering toegepast waarbij de coach optreedt als bedrijfslid van de onderneming (er is een zogenaamde “interne bedrijfscoach” in de structuur van de onderneming).

Het is belangrijk te weten dat in dit geval de coach, de coachee en de baas zich binnen hetzelfde interactieveld bevinden en een wederzijdse invloed op elkaar hebben.

Om samen te vatten

Je hebt coaching nodig als:

  • Uw bedrijf op zoek is naar een professional die uw medewerkers met behulp van gespecialiseerde tools in korte tijd relevante competenties kan helpen ontwikkelen;
  • U getalenteerde medewerkers in uw bedrijf hebt, maar hun efficiency niet aan uw verwachtingen voldoet;
  • U voert een nieuwe structuur of programma in;
  • Er is een onderverdeling in uw bedrijf die een toename van bepaalde competenties vereist;
  • De leidinggevenden van uw bedrijf hebben behoefte aan nieuwe kennis om hun verantwoordelijkheidsgebieden te verbreden.

U heeft mentoring nodig als:

  • Het is noodzakelijk voor uw bedrijf om de vaardigheden van zowel werknemers als leidinggevenden te verbreden;
  • Uw bedrijf is bereid om de obstakels te overwinnen die het niet mogelijk maken om het verwachte succes te behalen;
  • Er is een noodzaak van complexe vaardigheidsontwikkeling van uw werknemers door middel van verbetering van nieuwe vaardigheden en kennis;
  • Uw bedrijf accepteert het idee om de innerlijke professionaliteit van de medewerkers te behouden en te delen met potentiële collega’s;
  • De leidinggevenden van uw bedrijf willen graag het evenwicht in de werkprocessen bewaren, rekening houdend met zowel persoonlijke als professionele factoren.

Om samen te vatten

Activiteitsveld

Criterium Mentor Coach
Aanpak Gericht op het subject (persoon) Omvat de factor subjectiviteit niet, gedefinieerd door het doel
Interactiestructuur Geen duidelijke enscenering van het proces Een duidelijke enscenering
aard van de relatie Nauwelijks optimaal Nauwelijks formeel (professioneel)
Invloedrijke bron Bewustzijn Autoriteit
Verwachtingen (resultaten) Ontplooiing Prestaties
Levenservaring Een bepaald doel

In het licht van het bovenstaande kunnen we stellen dat mentorschap en coaching niet hetzelfde zijn. Terwijl het mentorproces in de loop van de tijd wordt uitgevoerd en karakterbepaling en wederzijds belang omvat, vereist coaching daarentegen de volledige vervulling van een vastgestelde taak, heeft het geen invloed op het persoonlijk karakter van de deelnemers en wordt het als voltooid beschouwd zodra het doel is bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *