Prehension, Mastication, Swallowing

Patofizjologia VIVO

Prehension, Mastication, Swallowing

Prehension to proces pobierania, chwytania lub w inny sposób wprowadzania pokarmu do jamy ustnej. Różne gatunki używają różnych technik do pobierania pokarmu – na przykład konie i kozy w znacznym stopniu polegają na swoich wargach, podczas gdy bydło, psy i koty nie używają warg w żadnym stopniu, ale raczej pobierają wiele pokarmów swoimi językami. Studiowanie porównawczej prehension może być zabawne, ale ma minimalną wartość dla zrozumienia trawienia.

Tak jak w przypadku prehension, istnieją znaczne różnice między gatunkami w technikach używanych do picia, które w zasadzie sprowadzają się do bycia albo „ssakiem”, albo „lapperem”. Picie jest zwykle procesem wydajnym, choć brody i wąsy mogą czasem przeszkadzać.

Żucie, czyli przeżuwanie, jest pierwszym krokiem w procesie rozkładu złożonych produktów spożywczych i spełnia kilka funkcji, w tym:

  • rozbijanie dużych kawałków na małe, co skutkuje ogromnym zwiększeniem powierzchni, na której działają enzymy trawienne
  • zmiękczanie pokarmu i przekształcanie go w rozmiar sprzyjający połknięciu
  • smarowanie pokarmu poprzez nasączanie go śliną

Żucie jest w dużej mierze odruchem, choć można również dobrowolnie żuć. Aby zbadać to zjawisko, obserwuj krowę przeżuwającą pokarm lub rozejrzyj się wokół i obserwuj kogoś, kto żuje gumę. Obecność pokarmu (lub gumy) w ustach powoduje odruchowe zahamowanie mięśni dolnej szczęki. Mięśnie te rozluźniają się, a dolna szczęka opada, wywołując odruch rozciągania, który powoduje skurcz mięśni i zamknięcie ust. Podczas żucia język oraz, w mniejszym stopniu, wargi i policzki działają tak, aby utrzymać pokarm pomiędzy powierzchniami żującymi zębów. Można to zademonstrować, próbując przeżuć następny posiłek, trzymając język nieruchomo. Nawiasem mówiąc, przeżuwanie to ciężka praca i pochłania dużo energii. Wiele z tych problemów jest związanych z ubogimi zębami, a większość z nich można łatwo zdiagnozować poprzez prostą inspekcję. Szczególnie częstym problemem u koni jest występowanie „punktów” na zębach trzonowych.

Ostatnim krokiem w trawieniu przedżołądkowym jest połykanie, znane również jako deglutacja. Jest to naprawdę bardzo złożony proces, o którym można myśleć jako o zachodzącym w trzech etapach:

  • Po pierwsze, bolus pokarmu jest wciskany do tyłu do gardła przez język. Jest to jedyny etap, który jest dobrowolny – pozostałe etapy zachodzą odruchowo.
  • Po dotarciu bolusa do gardła rozpoczyna się kilka działań, które zasadniczo polegają na skierowaniu bolusa do przełyku, przy jednoczesnym zamknięciu alternatywnych dróg ucieczki. Światło krtani zostaje ściśnięte, a nagłośnia odchyla się do tyłu, aby zasłonić krtań. Krtań jest również pociągana do przodu i w dół, dzięki czemu otwór w przełyku staje się większy.
  • W końcu język naciska do tyłu, a skurcz perystaltyczny w gardle przesuwa bolus do przełyku, gdzie odbywa się właściwy akt połykania.

Podczas połykania bolusy pokarmowe są przesuwane przez przełyk dzięki silnym skurczom perystaltycznym. U psów i ludzi przejście bolusa przez przełyk zajmuje 4-5 sekund. Jeśli bolus nie zostanie dostarczony w „jednym przejściu”, w miejscu dystocji uruchamiane są wtórne fale perystaltyki, które prawie zawsze prowadzą do dostarczenia bolusa do żołądka. Wrodzone i nabyte zaburzenia motoryki przełyku, które zakłócają to zwykle niezawodne dostarczanie pokarmu, są dość powszechne zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.

Zaawansowane i uzupełniające tematy

  • Anatomia zębowa (ogólna i dla poszczególnych gatunków)
  • „Punkty” u koni

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *