Virginia Law

A. Każda osoba w wieku 18 lat lub starsza, która z lubieżnym zamiarem, świadomie i celowo popełnia którykolwiek z poniższych czynów z jakimkolwiek dzieckiem poniżej 15 roku życia, jest winna przestępstwa klasy 5:

(1) Eksponowanie swoich części seksualnych lub genitalnych jakiemukolwiek dziecku, z którym taka osoba nie jest prawnie zamężna, lub proponowanie takiemu dziecku eksponowania swoich części seksualnych lub genitalnych takiej osobie; lub

(2)

(3) Proponowania, aby takie dziecko czuło lub pieściło swoje własne części płciowe lub genitalne albo części płciowe lub genitalne takiej osoby lub proponowania, aby taka osoba czuła lub pieściła części płciowe lub genitalne takiego dziecka; lub

(4) Proponowania takiemu dziecku wykonania aktu obcowania płciowego, stosunku analnego, cunnilingus, fellatio, lub anilingus lub jakiegokolwiek czynu stanowiącego przestępstwo zgodnie z § 18.2-361; lub

(5) Zachęcać, wabić, namawiać lub zapraszać takie dziecko do wejścia do jakiegokolwiek pojazdu, pokoju, domu lub innego miejsca, w jakimkolwiek celu określonym w poprzednich podpunktach niniejszej podsekcji.

B. Każda osoba w wieku 18 lat lub starsza, która z lubieżnym zamiarem, świadomie i celowo otrzymuje pieniądze, majątek lub inne wynagrodzenie za umożliwienie, zachęcanie lub nakłanianie osoby w wieku poniżej 18 lat do występu lub bycia przedmiotem materiału wizualnego o charakterze seksualnym, zgodnie z definicją zawartą w § 18.2-374.1, lub która świadomie zachęca taką osobę do występu lub bycia przedmiotem materiału o charakterze seksualnym, jest winna przestępstwa klasy 5.

C. Każda osoba skazana za drugie lub kolejne naruszenie niniejszego paragrafu jest winna przestępstwa klasy 4, pod warunkiem, że (i) przestępstwa nie były częścią wspólnego czynu, transakcji lub planu; (ii) oskarżony był na wolności, jak określono w § 53.1-151, pomiędzy każdym skazaniem; oraz (iii) zostanie przyznane lub stwierdzone przez ławę przysięgłych lub sędziego, przed którym dana osoba jest sądzona, że oskarżony był wcześniej skazany za naruszenie niniejszego paragrafu.

D. Każdy rodzic, pasierb, dziadek lub przybrany dziadek, który popełnia wykroczenie z niniejszego paragrafu lub klauzuli (v) lub (vi) podsekcji A § 18.2-370.1 (i) na swoim dziecku, pasierbie, wnuku lub pasierbicy, która ma co najmniej 15, ale mniej niż 18 lat, jest winny przestępstwa klasy 5 lub (ii) na swoim dziecku, pasierbie, wnuku lub pasierbicy, która ma mniej niż 15 lat, jest winny przestępstwa klasy 4.

D.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *