Advance Beneficiary Notice of Noncoverage

Możesz otrzymać pisemne zawiadomienie zwane „Advance Beneficiary Notice of Noncoverage” (ABN) od swojego lekarza, innego

dostawcy usług medycznych

lub dostawcy, jeśli masz

Original Medicare

i twój lekarz, dostawca lub dostawca uważa, że Medicare prawdopodobnie (lub na pewno) nie zapłaci za pozycje lub usługi, które otrzymałeś.

Jednakże, ABN nie jest wymagany dla pozycji lub usług, których Medicare nigdy nie pokrywa.

W ABN wymienione są pozycje lub usługi, za które Medicare prawdopodobnie nie zapłaci, wraz z szacunkowymi kosztami za te pozycje i usługi oraz powodami, dla których Medicare może nie zapłacić.

Będzie Pan/Pani poproszony/a o wybranie pola opcji i podpisanie zawiadomienia, aby powiedzieć, że je Pan/Pani przeczytał/a i zrozumiał/a. Musi Pan(i) wybrać jedną z tych opcji:

  • Opcja 1: Chce Pan(i) pozycji lub usług, które mogą nie być opłacone przez Medicare. Państwa dostawca lub usługodawca może poprosić Państwa o zapłacenie za nie teraz, ale chcą Państwo również, aby złożyli oni roszczenie do Medicare za te przedmioty lub usługi. Jeżeli Medicare odmówi zapłaty, to Państwo są odpowiedzialni za zapłatę, ale ponieważ roszczenie zostało złożone, mogą się Państwo odwołać do Medicare. Jeśli Medicare zapłaci, dostawca lub usługodawca zwróci wszelkie dokonane przez Państwa płatności (minus zapłacone przez Państwa copayments i deductibles).
  • Opcja 2: Chcą Państwo uzyskać pozycje lub usługi, które mogą nie być opłacone przez Medicare, ale nie chcą Państwo, aby Państwa dostawca lub usługodawca wystawił rachunek na Medicare. Możesz zostać poproszony o zapłacenie za przedmioty lub usługi teraz, ale ponieważ prosisz swojego dostawcę lub dostawcę, aby nie składał roszczenia do Medicare, nie możesz złożyć odwołania.
  • Opcja 3: Nie chcesz przedmiotów lub usług, które mogą nie być opłacane przez Medicare i nie jesteś odpowiedzialny za żadne płatności. Roszczenie nie jest składane do Medicare, a Państwo nie mogą złożyć odwołania.

An ABN nie jest oficjalną odmową pokrycia przez Medicare. Ma Pan/Pani prawo do złożenia odwołania, jeśli Medicare odmówi zapłaty, gdy roszczenie zostanie złożone.

Jakie są inne rodzaje ABN-ów?

Inne rodzaje ABN-ów obejmują:

  • „Skilled Nursing Facility Advance Beneficiary Notice” (SNFABN): Ośrodek opieki specjalistycznej (SNF) wystawi pacjentowi SNFABN, jeśli istnieje powód, aby sądzić, że część A może nie pokryć lub kontynuować pokrycie kosztów opieki lub pobytu, ponieważ nie jest to uzasadnione lub konieczne, lub jest to uważane za opiekę opiekuńczą. SNFABN informuje pacjenta, że Medicare prawdopodobnie nie będzie już płacić za jego usługi. Jeśli zdecydujesz się na usługi, których Medicare może nie pokryć, nie musisz płacić za te usługi, dopóki roszczenie nie zostanie złożone i Medicare oficjalnie odmówi zapłaty. Jednakże, podczas gdy roszczenie jest przetwarzane, muszą Państwo nadal ponosić koszty, które normalnie musieliby Państwo płacić, jak np. dzienne ubezpieczenieCoinsurance oraz koszty usług i dostaw, których Medicare generalnie nie pokrywa.
  • „Hospital Issued Notice of Noncoverage” (HINN): Szpitale używają HINN, kiedy Medicare może nie pokrywać całości lub części Państwa części A stacjonarnej opieki szpitalnej. To zawiadomienie powie Ci, dlaczego szpital uważa, że Medicare nie zapłaci i co możesz być zmuszony zapłacić, jeśli nadal będziesz korzystać z tych usług.

Uwaga

Można otrzymać Powiadomienie dla Beneficjenta z wyprzedzeniem o braku pokrycia, jeśli pacjent otrzymuje dostępną w handlu ortezę na plecy lub kolano, która jest objęta programem konkurencyjnych przetargów na sprzęt medyczny, protezę, ortotykę i zaopatrzenie (DMEPOS), od dostawcy, który nie jest kontraktowym dostawcą w ramach programu konkurencyjnych przetargów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *