Czym są Cztery Szlachetne Prawdy?

Cztery Szlachetne Prawdy strukturyzują całe nauczanie Buddy, zawierając jego wiele innych zasad tak jak odcisk stopy słonia zawiera ślady stóp wszystkich innych zwierząt.

Podstawowym pojęciem wokół którego obracają się prawdy jest dukkha, przetłumaczona tutaj jako „cierpienie”. Palijskie słowo pierwotnie oznaczało po prostu ból i cierpienie, znaczenie, które zachowuje w tekstach, gdy jest używane jako jakość uczucia: w tych przypadkach jest tłumaczone jako „ból” lub „bolesne.”

Jako pierwsza szlachetna prawda, jednakże, dukkha ma o wiele szersze znaczenie, odzwierciedlające wszechstronną filozoficzną wizję. Podczas gdy czerpie swoje afektywne zabarwienie ze związku z bólem i cierpieniem, i z pewnością je zawiera, wskazuje poza takie ograniczone znaczenia na nieodłączną niezadowalalność wszystkiego, co uwarunkowane. Ta niezadowalalność uwarunkowanego wynika z jego nietrwałości, podatności na ból i niezdolności do zapewnienia pełnej i trwałej satysfakcji.

Pojęcie nietrwałości (anicca) stanowi podstawę nauczania Buddy, będąc początkowym wglądem, który zmusił Bodhisattwę do opuszczenia pałacu w poszukiwaniu ścieżki do oświecenia. Nietrwałość, w buddyjskim ujęciu, obejmuje całość uwarunkowanej egzystencji, rozciągającej się w skali od kosmicznej do mikroskopijnej. Na dalekim krańcu spektrum wizja Buddy ukazuje wszechświat o ogromnych wymiarach, ewoluujący i rozpadający się w powtarzających się cyklach przez cały pozbawiony początku czas.

W środkowym zakresie znak nietrwałości przejawia się w naszej nieuchronnej śmiertelności, w naszym stanie bycia związanym ze starzeniem się, chorobą i śmiercią, w posiadaniu ciała, które podlega „zużyciu i ścieraniu, rozpadowi i dezintegracji”. Na drugim krańcu spektrum, nauczanie Buddy ujawnia radykalną nietrwałość, odkrytą jedynie poprzez stałą uwagę poświęconą doświadczeniu w jego żywej bezpośredniości: fakt, że wszystkie składniki naszej istoty, cielesne i mentalne, są w ciągłym procesie, powstając i przemijając w szybkim następstwie z chwili na chwilę, bez żadnej trwałej substancji leżącej u podstaw. W samym akcie obserwacji ulegają one „zniszczeniu, znikają, blakną i ustają.”

Ta cecha nietrwałości, która naznacza wszystko, co uwarunkowane, prowadzi bezpośrednio do uznania powszechności dukkha, czyli cierpienia. Budda podkreśla ten wszechobecny aspekt dukkha, kiedy w swoim wyjaśnieniu pierwszej szlachetnej prawdy mówi: „Krótko mówiąc, pięć agregatów dotkniętych przylgnięciem jest cierpieniem.” Pięć agregatów dotkniętych przez przylgnięcie jest schematem klasyfikacyjnym, który Budda wymyślił by zademonstrować złożoną naturę osobowości.

Schemat obejmuje każdy możliwy rodzaj uwarunkowanego stanu, który dzieli na pięć kategorii – materialną formę, uczucie, percepcję, mentalne formacje i świadomość. Agregat formy materialnej (rupa) obejmuje ciało fizyczne z jego zdolnościami zmysłowymi, jak również zewnętrzne obiekty materialne. Agregat uczuć (vedanda) jest afektywnym elementem doświadczenia, przyjemnym, bolesnym lub neutralnym. Percepcja (sanna), trzeci agregat, jest czynnikiem odpowiedzialnym za zauważanie cech rzeczy, a także za rozpoznawanie i pamięć.

Życie w każdym świecie jest niestabilne, jest zmiecione, nie ma schronienia i obrońcy, nie ma nic własnego.

Agregat formacji (sankhara) jest terminem parasolowym, który obejmuje wszystkie wolicjonalne, emocjonalne i intelektualne aspekty życia umysłowego. A świadomość (vinnana), piąty agregat, jest podstawową świadomością obiektu, niezbędną do wszelkiego poznania. Jak czcigodny Sariputta pokazuje w swojej mistrzowskiej analizie pierwszej szlachetnej prawdy, przedstawiciele wszystkich pięciu agregatów są obecni przy każdej okazji doświadczenia, powstając w związku z każdą z sześciu zdolności zmysłowych i ich obiektów.

Oświadczenie Buddy, że pięć agregatów jest dukkha, ujawnia, że te same rzeczy, z którymi się identyfikujemy i które uważamy za podstawę szczęścia, słusznie widziane, są podstawą cierpienia, którego się boimy. Nawet gdy czujemy się komfortowo i bezpiecznie, niestabilność agregatów jest sama w sobie źródłem opresji i utrzymuje nas wiecznie narażonych na cierpienie w jego bardziej rażących formach.

Cała sytuacja mnoży się dalej do rozmiarów nie do obliczenia, gdy weźmiemy pod uwagę ujawnienie przez Buddę faktu odrodzenia. Wszystkie istoty, w których ignorancja i pragnienie pozostają obecne, wędrują w cyklu powtarzającego się istnienia, samsary, w którym każdy obrót przynosi im cierpienie nowych narodzin, starzenia się, choroby i śmierci. Wszystkie stany egzystencji w samsarze, będąc z konieczności przejściowe i podlegające zmianom, nie są w stanie zapewnić trwałego bezpieczeństwa.

Życie w każdym świecie jest niestabilne, jest zmiecione, nie ma schronienia i obrońcy, nie ma nic własnego. Nierozerwalnie związana z nietrwałością i cierpieniem jest trzecia zasada nierozerwalnie związana ze wszystkimi zjawiskami istnienia. Jest to cecha nie-ja (anatta), a te trzy razem nazywane są trzema znakami lub cechami (tilakkhana).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *