HISTORYICAL REVIEWThe history of tuberculosis

Gruźlica pochłaniała swoje ofiary przez większą część znanej historii ludzkości. W Europie i Ameryce Północnej osiągnęła rozmiary epidemii w XVIII i XIX wieku, zyskując przydomek „Kapitana wśród tych ludzi śmierci”. Potem zaczęła się zmniejszać. Zrozumienie patogenezy gruźlicy rozpoczęło się wraz z pracami Théophile’a Laenneca na początku XIX wieku i zostało pogłębione przez wykazanie zdolności przenoszenia zakażenia Mycobacterium tuberculosis przez Jeana-Antoine’a Villemina w 1865 roku oraz zidentyfikowanie prątka gruźlicy jako czynnika etiologicznego przez Roberta Kocha w 1882 roku. Clemens von Pirquet opracował tuberkulinową próbę skórną w 1907 roku, a 3 lata później wykorzystał ją do wykazania utajonego zakażenia gruźliczego u bezobjawowych dzieci. Pod koniec XIX i na początku XX wieku rozwinęły się sanatoria, w których leczono chorych na gruźlicę. Odpoczynek tam zapewniany uzupełniano zabiegami polegającymi na zawaleniu płuc, mającymi na celu oparcie zainfekowanych części płuc i zamknięcie jam. Środki zdrowia publicznego służące zwalczaniu rozprzestrzeniania się gruźlicy pojawiły się po odkryciu jej bakteryjnej przyczyny. Po I wojnie światowej powszechnie stosowano szczepienia BCG. Nowoczesną erę leczenia i kontroli gruźlicy zapoczątkowało odkrycie streptomycyny w 1944 roku i izoniazydu w 1952 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *